Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Dyskusje o książkach związanych z tematyką spirytystyczną i dostępnych w Polsce. Recenzje, zapowiedzi, streszczenia książek zagranicznych.

Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 21 gru 2018, 11:14

Pragnę,kolejno przedstawić tłumaczenie bardzo wartościowej książki autorki Marelene Nobre o tematyce opętań.
Książka ,,Opętanie i maski opętań ,,to dzieło ,które w szczególowy i precyzyjny sposób opisuje ukryty wpływ duchów na istoty wcielone i odcieleśnione.
Bardzo bym prosił o niekomentowanie ,a założenie w innym dziale odnośników do tej książki.


Dr.Marlene Rossi Severino Nobre,lekarz,medium służąca dla dobroczynności spirytyzmu,badaczka,
pisarka wielu książek .W latach 70-tych wraz ze swoim mężem ,dziennikarzem Freits Nobre
założyli Centrum Spirytystyczne Caribar Schutel w San Paulo.Wielka przyjaciólka Chico Xaviera
Dr.Marlene Nobre rozpowszechnianiała spirytyzm naukowy przez ,co była jedną z najbardziej szanowanych osób w ruchu spirytystycznym w Brazylii oraz
za granicą,brała udział w wielu kongresach o tematyce medycyny i duchowości.
Była złożycielką i prezydentem stowarzyszenia lekarzy spirytystycznych w Brazylii AME i AME Internacional
wraz z innymi lekarzami spirytystami.


CZĘŚĆ PIERWSZA

OPĘTANIE,PSYCHOPATOLOGIA,TERAPEUTYKA,NIEKTÓRE HISTORIE ORAZ KONCEPTY

We wszystkich czasach i we wszystkich miejscowościach ideę boskości i wiary- w coś ,zawsze przedstawiano jako coś niewidzialnego,coś,co przetrwa śmierć ciała i w pewnych okolicznościach może objawić się ludzkim zmysłom.
,,W legendarnych Indiach te nowiny można znależć w Vedach, nauki te przypisane są wielkiemu prawodawcy Manou:Duchy przodków w niewidzialnym stanie towarzyszące pewnym Braminom zaproszonym na uroczystości upamiętniające zmarłych;w zmienny sposób podążały za nimi , zajmując miejesca obok nich kiedy oni siadali.,,
,,Podobnie w Chinach,kult przodków narzucany jest od najodleglejszej starożytności.
Czy to poprzez rozmowę,czy działając,nie myślcie,ze jesteście sami,że jesteście nie widziani,czy nie słyszalni,
Duchy są świadectwem wszystkiego,,
W egipskich świątyniach starożytnych dynastii omawiano tajemnicę eleusis,dualistyczną koncepcję człowieka i pół-materialnej nici,która jednoczy ciało z duchem.
W Grecji Sokrates,powiedział,że był kierowany przez ,,Daimona,,o ducha rodziny,a Platon jego uczeń
budował jego doktrynę na podstawie świata idei -duchowej ojczyzny.
Herodoto opisuję kwerendę Perianado-tyrana Koryntu ,duchowi swojej żony,którą sam zamordował.
Homer w swojej Odysei opisuje ceremonie wykonane przez Ulissesm,aby rozmawiać z ,,cieniem,, boskości
Tiresias.Plutarco opowiada Brutusowi ,na środku pola bitwy ,o wizycie jednego z bezcielesnych prześladowców .
W Sparcie w świątyni Aten,Pauzaniasz począł żyć duchem,po tym jak został skazany na śmierć głodową,pojawiając się i znikając przestraszonym gościom,
Neron w ostatnich dniach widział Agrypinę i Oktawię,matkę i żonę zamordowane na jego rozkaz,które zapowiadały jego upadek.
W ogrodach Lamia w Rzymie duchy mściwie robiły tyle hałasu wokół szczątków śmiertelnika Kaliguli,że jedynym sposobem,aby je powstrzymać było nakazanie spalenia zwłok cesarza.
Odwiedziny duchów w pythonesas lub sibille były częste.
Stary Testament wspomina rozmowę Saula z Samuelem prze wróżbitę Endora,kiedy to duch przewidział porażkę i śmierć Saula w bitwie następnego dnia.
Nowy Testament mówi o niezwykłych wydarzeniach Jezusa medium od Boga.
Między innymi transfiguracja i materializacja na Górze Tabor;uzdrowienie opętanych i cierpiących z niedostatku
oraz szczęścia,rozmnożenie chleba i ryb,powrót po ukrzyżowaniu ,aby objawić się przyjaciołom.
Uzdrowienie opętanych,które opisane jest w Ewangeliach zwraca uwagę na problem wszystkich czasów,
na istnienie poważnych chorób psychicznych spowodowanych wpływem złych duchów.
Duch Emmanuel przewodnik duchowy medium Chico Xaviera wytyczył kurs tych patologii jest to zapisane
w cennym przesłaniu ,,Opętanie i Ewangelia,,.
W wersetach 33 do 35 ,rozdział 4 Ewangelii Łukasza ,mówi się o człowieku,który był w świątyni,opętany
przez nieszczęśliwego ducha,który kiedy zobaczył Jezusa krzyczał:,,Och, czego chcesz od nas,
Jezusie Nazarejczyku?,,
Mistrz po upomnieniu,usunął ducha przywracając równowagę opętanemu.W tym przypadku mamy opętanie
bezpośrednie.,,
W wersetach od 2 do 13,rozdział 5,Ewangelii Marka,Jezus udziela bezpiecznej pomocy opętanemu przez
złe duchy ,który mieszkał na stałe w grobach,okrutnie opętany bardziej przypominał zwierzę niż człowieka.
W tym przypadku mamy doczynienia z opętaniem, następnie zawładnięciem oraz wampiryzmem.,,
W wersetach od 32 do 33,rozdział 9 Ewangelii Mateusza czytamy ,że do boskiego Mistrza przyprowadzono
niemego człowieka,który był opętany przez ducha w głębokiej perturbacji,który przez dobroć Pana został odzdzielony i chory człowiek odzyskał mowę.Mamy tutaj opętanie pośrednie,w której ofiara cierpi
wpływ ducha nie tracąc samoświadomości.
W wersetach 5 do 7,rozdział 8 w Dziejach Apostolskich widzimy Filipa przekazującego przekaz od
Chrystusa pośród Samarytan nagle usuwając duchy lecząc chromych,paralityków.Mamy tu zbiorowe opętanie,
które spowodowało dużo przykrości.,,
Są to dwie twarze tego samego zjawiska,jednym jest mediumizm pełen cierpienia i tortur,powodując psychopatologie
o różnym stopniu nasilenia ,a drugim mediumizm wyróżniający się swą wyższością,aby pomóc w ewolucji
człowieka.
Tak więc apostołowie,którzy pozostali lojalni wobec Jezusa stali się niezwykłymi mediami.
W dniu Pięćdziesiątnicy pojawiły się pewne dość głębokie zjawiska wokół uczniów Chrystusa-znaki świetliste,
głosy bezpośrednie,a nawet psychofonia i xenoglossia,przez co nauki Ewangelii podyktowane były jednocześnie
w kilku językach (Dz.2,1-13) wtedy fakty mediumistyczne dla apostołów stały się pospolite.,,
Wiele interwencji z drugiej strony zapisane są w Dziejach Apostolskich:
Zmaterializowane Duchy uwalniają niesprawiedliwie uwięzionych apostołów (5:18-20)
Uzdrawiający magnetyzm praktykowany był przez samo skierowanie wzroku (3:4-6) oraz nakładanie rąk (9:17)
Cierpiące duchy zostały wyrzucane ,które opętywały i wampiryzowały ubogich (8:7)
Paweł z Tarsu rozwinął jasnowidzenie i z jednego momentu na drugi ujrzał u bram Damaszku samego Jezusa,który dał mu instrukcję (9:3-7)
Ananiasz medium jasnowidzące poszukiwany przez Jezusa,który prosi aby interweniował na korzyść Pawła (9:1-11)
W domu chrześcijan w Antiochii,w Agabo,jednego z mediów,który tam działał inkorporuje w niego Duch dobroczyńcy,który wykonuje ważne zadanie (11:28) I w tym samym kościele manifestuje się bezpośrednio głos,który wyraża wyraźną troskę o Paulo i Barnaba (13:1-4) W Troade do Paulo przybywa Duch mężczyzny(16:9-10),aby prośić o braterską pomoc (16:9-10)
I wszystkie te media wczoraj i dziś cierpieli niesprawiedliwości i prześladowania:Piotr i Jan zostali
uwięzieni,Esteban został ukamieniowany;Tiago syn Zebedeusza zginął od miecza.Paweł z Tarsu wielokrotnie
był więziony i biczowany.Jednak mediumizm dalej kontynuuje szlak światła,świecąc wśród chrześcijan.
Wielu,którzy się poświęcili ,aby służyć jako pośrednicy pomiędzy dwiema płaszczyznami
utracili swoje fizyczne ciało.Joana,D,arc poprowadziła Francję do wielu zwycięstw,kierując się głosami
i wizjami świętych,jednak po bolesnym procesie w Rouem została żywcem spalona przez inkwizycję.
Pomimo represyjnego ruchu fenomen mediumizmu uaktywnił się w samym kościele.
Franciszek z Asyżu,Teresa z Awilli,Jan od Krzyża ,Luter,Antoni z Padwy,Józef z Anchieira i wielu innych.
Sam papież Urban VIII z przerażeniem obserwował lewitującego Józefa z Kupertynu.
Szekspir w naturalny sposób używał interwencji świata duchowego do napisania jego dzieł.
Cała fabuła ,,Hamleta,,opierała się na objawieniu ducha ojca synowi na początku jego dzieła,wołając o sprawiedliwość.
W ,,Juliuszu Cezarze,, duch cesarza rzymskiego objawia się Brutusowi w obozie dając
zły znak dla bitwy,która zamknęłaby się w następnym dniu...
Beethoven w liście do Bertiny opisuje proces jego kreowania;harmonia,skupienie,inspiracja pojawiająca się w symfonii.Mozart również odnosi się do identycznej metody twórczej;jego muzyczne myśli nieznanego pochodzenia,
które przychodzą do niego kaskadowo i na które jego wola nie ma ingerencji.
W połowie ubiegłego wieku nastąpiło wielkie rozpowszechnienie zjawiska mediumizmu w nowoczesnym spirytualiźmie
w Stanach Zjednoczonych;akcentuując się w Europie,szczególnie we Francji,wraz z pojawieniem się spirytyzmu
18 kwietnia 1857 r.kontynuując na kontynencie europejskim,aż do ostatniego ćwierć wieku XIX,następnie
w Brazylii w pracy misyjnej medium Francisco Candido Xaviera.


,,Faktem jest,że w każdym czasie i we wszystkich miejscach człowiek zawsze żył wiarą w coś niewidzialnego,
co przetrwa po śmierci ciała i że pod wpływem specjalnych warunków i osób może objawić się naszym zmysłom
czyniąc nas skłonnymi do przyjęcia hipotezy spirytystycznej.,,-podkreśla Cesar Lombroso
wybitny włoski psychiatra, antropolog fizyczny i kryminolog,
twórca włoskiej szkoły pozytywistycznej w kryminologii,który przekonał się o duchowych prawdach
po rozmowie z jego zmaterializowaną matką,dzięki medium Eusapii Paladino.
Bozzano inny godny uwagi włoski badacz w swojej zachęcającej pracy ..Ludy pimitywne i manifestacje
supranormalne również jako główny cel miał dokładnie wykazać,że fenomen mediumiczny nie był odkryciem
współczesnego spirytualizmu.
Książkę ta komentuje tłumaczka Eponina M.Pereira da Silva:W tej pracy Bozzano wykazuje,że wśród obecnych
ludów zjawiska metapsychiczne występują na wszystkich stopniach.
Zaczynając od zjawisk fizycznych to jest najczęstsze-ruchy przedmiotami bez żadnego kontaktu znimi,
nietypowe odgłosy,pomruki,rzuty kamieniami,transporty,lewitacje,transfiguracje,aż po fenomenologię
psychiczną lub inteligentną taką jak przekazywanie myśli(...)telepatia,jasnowidzenie w terażniejszości,
w przeszłości i w przyszłości,wyjście poza ciało,sferyczna forma ludzka,wgląd medium pomiędzy żywych,
pojawienie się zmarłych na łożu śmierci i po śmierci,łączność z bezcielesnymi i ich odpowiednimi
formami eksterioryzacji,typologia,jasnosłyszenie,bezpośredni głos
Załączniki
Portada-Libro-La-Obsesion-y-sus-Mascaras.png
Portada-Libro-La-Obsesion-y-sus-Mascaras.png (483.83 KiB) Przeglądany 1351 razy
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 21 gru 2018, 11:32

NIEKTÓRE KONCEPCJE

Bez wątpienia wraz z nadejściem doktryny spirytystycznej,zjawiska te zostały skatalagowane,zbadane i wyjaśnione w sposób naukowy,aby stanowiły przykład cennego instrumentu dla postępu człowieka oraz uzasadnienie dla wielu
faktów psychicznych dotychczas niezgłębionych.
,,Każda osoba ,która odczuwa wpływ duchów jest medium.,,
naucza Allan Kardec, następnie dodaje:
,,Ta zdolność jest nieodłączna od człowieka,stanowi zatem wyłączny przywilej.,,
Duch Andre Luiz podkreśla ten uniwersalny charakter, afirmując,że:
mediumizm jest nieodłącznym darem dla wszystkich istot,podobnie jak możliwość oddychania dla wszystkich istot,a każda istota asymiluje siły wyższe lub niższe z którymi się synchronizuje.
Duch Emmanuel ze swoim bagażem i doświadczeniem duchowym , pojęcie to syntetyzuje szerzej:
Mediumizm jest siłą umysłu,talentem twórczym duszy,umiejętnością komunikacji i interpretacją
ducha,emanowaniem z własnego istnienia. uznajemy,w czystej intuicji,mediumizm `jako ten twórczy talent duszy,najbardziej stabilny i najpiękniejszy jakim wszyscy jesteśmy uczestnikami.

Ta wrodzona zdolność wynika z faktu,że ,,istnieją trzy elementy w człowieku:po pierwsze dusza lub Duch, jest to inteligentna zasada w której sens samego siebie ma swoją siedzibę moralną,druga to
ciało materialne,gruba powłoka ,którym duch tymczasowo jest powlekany zgodnie z pewnymi
opatrznościowymi projektami,trzecim jest perispirit,to fluidyczna powłoka,półmaterialna,
która służy jako połączenie ducha z ciałem.,, (Księga Mediów)
W Księdze mediów duchowy dobroczyńca Lammenais,komentuje ,że perispirit jest pośredniczącym agentem w wymianie między wszelkimi istotami.
Poprzez perispirit Duchy komunikują się pośrenio albo bezpośrednio przez naszą duszę,stąd
nieskończone modalności medium i komunikacji.,

Kodyfikator spirytyzmu Allan Kardec fenomen spirytystyczny sklasyfikował na dwie klasy:
od efektów fizycznych oraz efektów inteligentnych.
W późniejszym czasie matapsychicy ,a następnie parapsycholodzy potwierdzili poprawność tej
klasyfikacji.Mediumizm od efektów inteligentnych,subiektywnie obejmuje fenomeny natury psychicznej ,które odpowiadają funkcji psigama z parapsychologii oraz obiektywnie fenomenom efektów fizycznych,które obejmują fenomeny natury materialnej przypisanej do funkcji psikapa.
Koniecznym jest również rozróżnienie efektów animicznych.
W mwdiumiźmie,media są prawdziwymi pośrednikami pomiędzy dwoma światami działając jako pomost między płaszczyzną fizyczną ,a duchową,dlatego te zjawiska nazywane są spirytystycznymi lub mediumicznymi.
Przez swoją konstytucję dusza wcielonego może również wytwarzać te same rodzaje komunikacji
mediumicznych,co duchy odcieleśnione.Dzięki cechom istniejących w perispirycie medium lub
osoba sensytywna może nabyć cechy od ducha i działać manifestując różne zjawiska.
W przypadku,kiedy przejawy przypisywane są do perispiritu medium nazywamy to animizmem.
Osoba zatem może przejawiać się jako medium lub jako czynnik,który wytwarza zjawiska psychiczne.
Dlatego nie jest trudnym wydedukować istnienie fenomenów mieszanych,animiczno-spirytystycznych, gdy podczas realizacji tych zjawisk może dochodzić do pomocy odcieleśnionych.
Pomiędzy tymi dwoma zjawiskami istnieje bardzo cienka linia podziału.
Jak wspomina Bozzano ,,te dwa rodzaje manifestacji z natury są identyczne.,,
Przy praktyce fenomenów spirytystycznych ,aura jest bardzo ważnym elementem.
Jak zauważył Allan Kardec ,,Perispirit (ciało duchowe) zawsze nasycone jest jakością myśli
ducha,promieniując wokół ciała.
,,
W II części znajdziecie państwo uwagi na temat myśli i współzależne,takie jak aura.
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 21 gru 2018, 12:59

PROPOZYCJA KLASYFIKACJI

Duchy niedosknałe-wcielone i bezcielesne nadal dominują na tej planecie, trzy czwarte tych populacji określa się stanem niższości inelektualnej oraz moralnej.Redukując do procesów wymiany pomiędzy dwoma planami w formie mediumiczneJ (w stanie inicjacyjnym) pozwala to na opętania i kompleksy wampiryczne.Duchowy dobroczyńca Emmanuel wyjaśnia,że wokół planety Ziemia istnieje 20 miliardów bezcielesnych dusz wędrujących nieświadomie oraz świadomie.Większość z nich wciąż potrzebuje reinkarnacji.
Dzięki tym danym możliwe jest wyobrażenie estopnia duchowej heterogeniczności,
która nas otacza , w konsekwencji niosąc ogromną złożoność tortur i nieszczęść poprzez wymianę pomiędzy wcielonymi ,a bezcielesnymi.
Dlatego badanie patologicznego mediumizmu spowodowane opętańczym wpływem duchów jest bardzo ważnym aspektem dla ludzkiego zdrowia i bez wątpienia stanowi nieocenioną wartość jaką wkłada nauka spirytystyczna dla medycyny ziemskiej.
Psychiatra Ignacio Ferreira,który przez kilka dekad pracował w centrum spirytystycznym w
Uberaba,byj jednym ze znamienitych pionierów,który stosował u pacjentów spirytystyczne
leczenie, łącząc z ortodoksyjną terapią,otaczając się pełnymi poświęcenia medium,takimi jak
Dońa Maria Modesto Cravo,tym samym uzyskując doskonałe wyniki.
W swojej książce ,,Nowe kierunki w medycynie,, Dr.Ignacio podkreśla,że lekarze w pewnym stopniu powinni odejść od swoich badań nad materią,kierując się do badań i eksperymentów na polu duchowym.,, Przewidując to,co w przysżłości nas czeka Dr Ignacio mówi:Jeśli zapragną zrozumienia,otrzymają to zrozumienie.Lekarze czy chcą ,czy nie muszą zrozumieć,że 70% tragedii,które rozwijają się w ludzkości,tworząc nieprawidłowości psychiczne są konsekwencją wpływu niewidzialnego świata ,niedostrzegalne dla naszych oczu,jednak postrzegane i odczuwalne przez osoby z darem mediumicznym,posiadające szósty zmysł.,,
W Brazylli przed doktorem Ignacio Ferreira znany był głos wielkiego pioniera medycyny Ducha,a
także unifikatora ruchu spirytystycznego czcigodnego Dr.Adolfo Bezerra de Menezes,dzięki
swojemu dziełu ,,La locura sobre nuevo prisma,,wzywając do pilnej uwagi nową klasyfikację
chorób psychicznych,przedstawił potrzebę wzięcia pod uwagę plagę jakim jest opętanie.
Zgodnie z klasyczną definicją Allana Kardeca w ,,Księdze mediów,,opętanie jest domeną niektórych duchów,którym udaję się opanować niektórych ludźi.
Duchy niedoskonałe starają się narzucić ograniczenia wbrew woli zdominowanego.
Według stopnia ograniczenia natura skutków,która się manifestuje może być opętaniem zwykłym,
fascynacją i zawładnięciem.Zgodnie ze znaną klasyfikacją nauczyciela z Lyonu w Księga mediów
która szczególnie skierowana jest do mediów ,aby ostrzec ich o pułapkach w rozwijaniu mediumizmu.
W opętaniu zwykłym,istota prześladowana jest przez pewnego ducha -z wytrwałością ,którego
nie może się pozbyć.Może to być manifestacja fizyczna,kiedy duchy spontanicznie zachowują
się hałaśliwie,wywołując transporty przedmiotów,stukania,przenoszenie przedmiotów,spontaniczne
pożary itp.
Fascynacja jest iluzją stworzoną przez działanie bezpośrednio na Ducha medium,niosąc poważne
konsekwencje,ponieważ medium nie wierzy w to,że jest oszukiwane, zafascynowane potrafi pisać absurdalne rzeczy lub być zmuszane do niepoważnych ,czasami śmiesznych sytuacji,nie zdając sobie sprawy, że jest to kłamstwo w które został uwikłany.
W tym przypadku opętańczy duch opanował sztukę udawania:jest przebiegły,sprytny i głęboko
obłudny.Mówi o cnotach,przywołuje czcigodne imiona,które zawsze wychodzą na wierzch,
niskie postawy i koncepcje,które ujawniają niższość ducha.
W podporządkowaniu mamy bardziej zaawansowany stopień opętania,są chwile,kiedy nacisk jest
tak silny,że nazywa się to zawładnięciem.
Kardecowi ta nazwa się nie podobała i wyjaśnił powody,ale w końcu podporządkował się
temu,że w wielu aspektach,wszystko dzieje się tak,jakby to było naprawdę zawładnięcie.
Edith Fiore wszystkie przypadki opętań klasyfikuje jako zawładnięcie.
Mówi:,,Odkryłem dwie główne kategorie warunków lub zachowań,prowadzące do zawładnięcia:
te w których ludzie skutecznie zapraszają duchy do siebie i tych,którzy nie tylko są
świadomi ligacji z duchem,ale nie chcą w żaden sposób ,aby tak się działo -na poziomie świadomym.

Spirytyzm uczy w bardziej rozwinięty sposób,mówiąc,że opętanie przedstawia bardzo różne postacie,
począwszy od prostego wpływu na moralność,bez widocznych znaków zewnętrznych,aż do całkowitego
zakłócenia organizmu i zdolności umysłowych.
Zarówno na poziomie psychicznym (animizm) jak i duchowym,człowiek podlega bardzo różnorodnym wpływom
w tym najbardziej negatywnym,mogąc cierpieć psychicznie i organicznie w różnym stopniu,które
mogą doprowadzić do śmierci fizycznej.
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 21 gru 2018, 13:19

KONCEPT POSZERZONY

Sam Allan Kardec twierdzi,że istnieją tysiące lub więcej ukrytych form opętań.
,,Wpływ duchów dotyka każdego ,nawet tych,którzy nie nie wierzą ,cierpiąc ich wpływ,,.
Tak naprawdę duchy wpływają na nasze myśli oraz czyny w większym stopniu niż sobie wyobrażamy.
Według kodyfikatora ,,błędem jest wierzyć,że trzeba być medium,aby przyciągnąć istoty z
niewidzialnego świata.One wypełniają przestrzeń,duchy nieustannie są wokół nas,interweniując
w naszych spotkaniach,podążając za nami lub unikając,zgodnie z ich przyciąganiem lub odpychaniem.,,

Duch Marilyn Monroe na to niebezpieczeństwo zwrócił szczególną uwagę.
W jednym z wywiadów ,które miały miejsce w Memorial Park Cementery w Hollywood,który dał Humberto de Campos,godny uwagi brazylyjski odcieleśniony już pisarz,(wywiad w formie przkazu ,który otrzymał Chico Xavier),klasyfikuje opętanie jako jedną z najgorszych plag ludzkości.
Zgodnie z jej historią, (Marilyn Monroe) która pojawiła się w książce ,,Shelf of life,,dowiadujemy się ,że tkwiła ona w głębokim opętaniu,szczególnie w ostatnich latach jej egzystencji.W tej narracji,Marilyn żałuje,że nie miała dziecka,ponieważ według jej analizy,macierzyństwo byłoby tarczą chroniącą przed ziemskimi pokusami.
Kategorycznie zaprzecza ,że miała zamiar popełnić świadome samobójstwo,tłumaczy,że wszystko zostało zaplanowane przez duchy opętujące,zmuszając ja do spożycia dużych dawek pigułek nasennych, sama nie wiedząc o ilości ,ani o niebezpieczeństwie w którym tkwiła.
W swojej psychoterapeutycznej klinice Edith Fiore była w stanie potwierdzić niebezpieczństwo
plagi opętań:,,opętańczy wpływ na życie i zachowanie,bez zachowania ostrożności jest zawsze
negatywny,a czasem i śmiertelny.

Jak słusznie zauważa i oświadcza historyk Plutarch :Niektóre duchy tyranów,żądają dla swojej
przyjemności pewnych dusz,które wciąż są wcielone,niezdolne do zaspokojenia swoich namiętności w jakikolwiek inny sposób,wzbudzają bunt,pożądanie,podbojcze wojny i tak dalej osiągając to, czego pragną.

Dzieło Andre Luiza znacznie poszerza naszą wizję procesu opętańczego.
Możliwe,że znajdziemy bardziej poszerzoną klasyfikację,obejmującą zjawiska natury animicznej i duchowej.
Opętanie natury animicznej pochodzi ze zdolności komunikacji duchów wcielonych,ich oderwania
się od fizycznych zmysłów,przeciwstawianiu się niciom więzów cielesnych,aby działać jako
dusze względnie wolne.W badaniu dzieł ,które objawiono Chico Xavierowi przez Ducha Emmanuela,
,możliwe było wykrycie różnych aspektów opętania,klasyfikując je na dwie duże grupy,
według następującego schematu:

OPĘTANIE NATURY ANIMICZNEJ

I-Efekty inteligentne II-Efekty fizyczne

I A-Opętanie telepatyczne przypadki poltergeis
I B-Auto-opętanie
I C-Osobowość ze starym skrystalizowanym światopoglądem
I D-Współzawładnięcie (partnerstwo w uzależnieniach)

Istnieją przypadki poltergeis,w których wyraża się przewaga duchów wcielonych odpowiedzialnych
za prowokowanie duchów niższych ,które prowadzą do opętańczych procesów ,w innych przeważa akcja
bezcielesnych.W tych przypadkach musimy wziąć pod uwagę negatywne wykorzystanie siły,którą
jest ektoplazma.
Hernani Guimaraes Andrade Przewodniczący Brazylyjskiego Instytutu Badawczego Psychobiofizyki (IBPP)
jeden z największych badaczy Poltergeist na świecie tłumaczy ,że w większości badanych
przypadków negatywna interferencja fizyczna prawie zawsze zaczyna się prowokowaniem
wcielonych ,w ten sposób stając się wspólnikami bezcielsenych z zamiarem szkodzenia w życiu niektórych osób lub
całym rodzinom.Tą modalnością negattwnej interferencji zajmiemy się w późniejszym czasie.

OPĘTANIA O NATURZE DUCHOWEJ

I-Efekty inteligentne II-Efekty fizyczne
I A Symbioza różnych stopni,przypadki Poltergeist
I B Parazytoza mentalna lub duchowy wampiryzm
I B-1.Infekcje fluidyczne
I B-2.Utrwalenie mentalne
I B-3.Patologie ciała duchowego (perispirit)
I B-3a.Pasożyty owoides(owalne)
I B-3b.Deformacje,odkształcenia(Likantropia)
I B-4.Wampiryzm z reperkusjami organicznymi,zawładnięcie,padaczka,nerwica itp.
I C Syntonizacja: Prewalencja mechanizmu hipnotycznego (różne stopnie zmiany świadomości)
I C-1.Fascynacja;Kanalizowanie z dominacją telepatyczną
I C-2.Ukryte opętanie
I C-3.Opętanie podczas fizycznego snu
I C-4.Opętanie zbiorowe

I D-Myśli wzmacniane (Mechanizm podobny do radia i telewizji)
I E-Proces alergiczny (Mechanizm działania)
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 28 gru 2018, 23:40

PRZYPADEK ANESJI I JOVINO

Aulus,duchowy dobroczyńca został wezwany,aby pomóc małżeństwu Anesji i Jovino oraz ich trzem córkom.Anesia oprócz naturalnych obowiązków związanych z edukacją córki i pomocy chorej matce (bliskiej odcieleśnieniu się ) cierpiała ogromną intymną walkę,ponieważ jej mąż Jovinio znajdował się pod dziwną fascynacją związaną z inną kobietą.
Jovinio całkowicie zapomniał o domowych obowiązkach,wydawało się,że nie był zainteresowany
towarzyszką oraz córkami (...)
Dzień i noc zdominowany był przez myśli o kobiecie,z którą łączyło go zapatrzenie się w jej
kłamliwe piękno.W domu ,w pracy zawodowej lub na ulicy,była zawsze ona i ona-w ten sposób
panując nad jego nieostrożnym umysłem.
Jovinio przekształcił się w osobę z autentycznym procesem opętańczym,który doprowadził
do znieczulenia sensu i odpowiedzialności wobec siebie.
Aulus,Andre Luiz,Hilario i Teonilia przenieśli się do rezydencji pary,aby zapalić światło
braterskiej pomocy.Przybyli o zmorku w momencie w chwili kiedy jedli kolację.
Anesia ,młoda dama,z uwagą służyła mężowi (dojrzałemu, dobrze wyglądającemu) ,który otoczony
był trzema dziewczynami.Rozmowa rodzinna czule się rozwijała ,ale właściciel domu wydawał się
zmartwiony.Nawet słodkie znaki młodych kobiet nie pobudzały w nim uśmiechu.Matka wręcz
przeciwnie rozdwajała się w czułości,zachęcając do rozmowy córki.
Anesia po kolacji robiła porządki w jadalni i kuchni ,a jej mąż rzucił się w fotel pożerając
popołudniowe gazety.Zauważając,że Jovinio przygotowuje się do odejścia,żona zapytała go
niepewnie,czy mógłby poczekać na modlitwę,którą odmówimy później.Usłyszała negatywną odpowiedź,wypowiedzianą z pewnym sarkazmem,stosunkowo do wartości modlitwy ,w obronie własnej dodając,że miał zobowiązania wobec przyjaciół w związku z przeanalizowaniem doskonałego biznesu.W tym momencie przed jego oczyma pojawiła się kobieta,tak jakby była wyświetlana dla niego na projektorze,pojawiając się i znikając z przerwami.
Jovinio był bardziej rozproszony ,bardziej wściekły.Patrzył na żonę z ironiczną obojętnością,demonstrując wielką duchową
twardość.Pomimo ,że Anesia próbowała przyjaznej rozmowy nie mogła go zatrzymać.
Po zawiązaniu krawatu Jovinio trzasnął drzwiami i wyszedł.
Upokorzona towarzyszka na starej sofie zaczęła płakać myśląc nie artykułując słowa.
Biznes,biznes...Ile kłamstw! Nowa kobieta bez serca,która nie widzi naszych problemów...
Długi,praca,zmęczenie!Nasz dom w długach,nasza kochana staruszka obok umiera!...
Nasze córki musiały wcześniej walczyć o własne utrzymanie!

W tej samej chwili w pokoju pojawiła się postać kobiety,którą widział Jovinio,pojawiając i znikając wokół smutnej żony.
Tą wizytę Anesia nie widziała oczyma,odebrała jej obecność w formie ucisku mentalnego i
niespodziwanie zaczęła wydzielać porywcze myśli.
Przypomniała sobie samą siebie-refelksjonowała ze szczerosćią-znam ją ona jest niegodziwą
lalką..
.Przez długi czas jest przyczyną zakłóceń w naszym domu.Jovinio się zmienił...
Stopniowo nas zostawiał.Wydaje się,że nie lubi nawet modlitwy...Ach! jakie okropne stworzenie,
przeciwnik taki jak ona,wtrąca się w nasze istnienie jak zdradziecka żmija!.Gdybym mogła,
to zmiażdzyła bym ją stopami,ale dziś mam wiarę religijną,która osłania moje serce od
przemocy...

Podczas,gdy Anesia rozmawiała ze sobą,rzutowany obraz przybliżał się z daleka
z większą intensywnością,jakby próbował wcielić się w środowisko,aby nadać większy dyskonfort.
Kobieta,która uwiodła Jovinio,zmaterializowała się w oczach Aulusa,Andre Luiza i przyjaciół.
Obie kobiety przyjmując wrogą pozycję,poszły na mentalną rywalizację(...) Gorzkie wspomnienia,
mocne słowa,wzajemne oskarżenia.Anesia poczuła nieprzyjemną organiczną sensację,duże napięcie w mózgu.
Aulus został poinformowany,że ten konflikt powtarza się codziennie od kilku tygodni .
Duchowy instruktor pośpieszył ,by zaaplikować fluidyczne pases i od tamtego czasu dziwne
manifestacje zmniejszyły się,aż do całkowitego ustania.Aulus wyjaśnił,że Jovinio był pod władczą
dominacją telepatyczną,w którą pozwolił uwikłać się w łatwy sposób.Ten problem obejmował
również żonę,ponieważ mąż i żona byli pod wzajemnym wpływem,a Amnesia nie potrafiła
uodpornić się i korzystać z dobra jakie płynie z bezwarunkowego przebaczenia.
Aulus zapytany,czy to zjawisko było częste,odpowiedział:
Jest to wpływ ucieleśnionych dusz,które czasami osiągają punkt kulminacyjnego niebezpiecznego
opętania.Miliony gospodarstw domowych można porównać do walki w okopach,gdzie myśli walczą
z myślami,doprowadzając do najbardziej różnych form udręki i odpychania.

Zapytano również, czy ten przypadek może pojawić się w domnenach mediumizmu,odpowiedział:
Oczywiście,możemy dodać,że ten fenomen,należy do zjawiask syntonizowania się.Wiele procesów
mentalnych alienacji ma w tym swój początek.Wiele razy , w tym samym środowisku domowym,
z tej samej rodziny czy z tej samej instytucji,żelaźni przeciwnicy z przeszłości spotykają
się zwoływani przez Wyższą Sferę,aby przezwyciężyć niechęć z przeszłości,co rzadko im się
udaje.Toksyczne antypatie skoncentrowane ,transformują się w trucizny magnetyczne,
stając się podatnymna sprowokowanie choroby i śmierci.
Do tego celu nie trzeba wzajemnego prześladowania wyrażającego się w widocznych
treściach.Wystarczą ciche wibracje okrucieństwa i złośliwości,nienawiści i zazdrości,przemocy i rozpaczy, które karmione przez obie strony stanowić będą niszczącą substancję żrącą.

W książce ,,Robotnicy wiecznego życia,,duchowy dobroczyńca asystent Barcelos,również związany
z psychiatrią nowego pryzmatu,w ten sam sposób omawia wpływ wcielonych na wcielonych.
Odnosi się do wielkich potrzeb,jakie potrzebuje człowiek : W kręgu nieprecyzyjnych wspomnień
(można tłumaczyć je na podstawie sympatii lub wręcz przeciwnie),widzimy problemy związane z opętaniem redukowane do pola ucieleśnionego,gdzie w posłuszeństwie do niejasności i wrodzonych wspomnień,mężczyźni i kobiety,nawzajem zjednoczeni przez więzi pokrewieństwa lub zobowiązania moralnego,stają się prześladowacami i nieświadomymi katami pomiędzy sobą.Domowe antagonizmy,
temperamenty pomiędzy rodzicami ,a dziećmi,mężem ,a żoną,krewnymi i braćmi pozornie nie do pogodzenia
to kolejne wstrząsy podświadomości to w rezultacie rektyfikacja podumowań z odległej
przeszłości.Te same duchy ponownie zgromadzone w zadośćuczynieniu lub reparatywnej walce
,wciąż widzą i czują mentalną tkankę,skomplikowane sytuacje,upadki o ciemnych
konturach,wspomnienia niosące ciężkie bele nieporozumienia,obecnie definiowane jako
,,kompleksy niższości.,,
Barcelos podkreśla,że wcielony w tych warunkach jest dość poważnym
kandydatem do szaleństwa,ponieważ nie potrafi wyjaśnić niejasnych wspomnień pochodzących
z przeszłości -w teraźniejszości,tym samym nie może liczyć na pomoc psychiatrów lub
neurologów,poniewąż wciąż uwięzieni są w ortodyksyjnych przkonaniach lekarskich.Takiej osobie
wydaje się,że brak mu odpowiedniej drogi do zrozumienia oraz światła mentalnego,które
odsłoni ścieżkę cierpliwości i tolerancji na rzecz własnego odkupienia.

Co do przypadków odnoszących się do nas,uczy Aulus,najlepszym sposobem na ugaszenie pożaru jest nie dostarczanie paliwa.Najbardziej skutecznym lekarstwem jest operacyjne braterstwo.
Dlatego Chrystus doradzał nam miłość do przeciwników,czynienie dobra i pomoc,tym,którzy
nas prześladują oraz modlitwa za tych,którzy nas oczerniają.

Od maleńkości słyszałąm o okrucieństwie psychicznym jako przyczynyna separacji małżonków.
Dzisiaj na podstawie wyjaśnień dzieł Ducha Andre Luiza,rozumiem lepiej tą traumatyczną
sytuację,która ujawnia się w większości przypadków,jako wzajemne przelśladowania nie zawsze
wyrażne dla ludzkiego wzroku.
W wielu domach,gdzie nie ma Ewangelii Chrystusa w sercach,telepatyczne opętanie doprowadziło
do wielu łez,rozłąk,a nawet szleństwa.
Jest jeszcze inny czynnik do rozważenia,duchów niskich,w wielu przypadkach towarzyszących lub
wrogich z innych inkarnacji,które ingerują w telepatyczne opętańcze procesy,co znacznie
pogarsza początkowy obraz patologiczny.
Jak przyznaje Aksakof:
W faktach telepatii często trudno jest określić moment,którego fakt animiczny staje się faktem
duchowym.,,
W opętaniu telepatycznym najczęstsze prądy negatywnego wpływu są pomiędzy wcielonymi.
Powszechnie znane jako opętanie osoby wcielonej na drugą w ciele.

Odsyłam czytelnika do części II,szczególnie do badań nad dostrojeniem (rozdział3) oraz inne
odniesienia:indukcja mentalna,warunkowane odruchy,itp
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 29 gru 2018, 14:24

AUTO-OPĘTANIE I

Duch Emmanuel w przedmowie do książki ,, Mediumizm i syntonizacja,,
do popularnego powiedzenia ,,powiedz mi z kim się zadajesz to powiem ci kim jesteś,,daje nam inne podejście zrozumienia.
Duchowy dobroczyńca Chico Xaviera mówi,że nasze myśli dyktują nasze zachowania i zgodnie
z naszym zachowaniem wyrażamy nasze cele i tęsknimy za wizerunkami do których chcemy się upodobnić.

Nasze idee,pomysły tworzą zatem obraz,tak żywy w taki sposób jak tego sami chcemy.
Nie możemy zapomnieć,że idea jest ,,istotą,, zorganizowaną przez naszego ducha,gdzie ten
poprzez wolę wprowadza nas w ruch pod dany adres.

Ponieważ nasze działania to wynik naszych pomysłów ,w ten sposób generujemy dla siebie
szczęście lub nieszczęście.Istota wcielona może być prześladowana przez samego siebie
z powodu własnego mentalnego działania.W książce ,,Wyzwolenie,, Duch Andre Luziz odnosi się
do dwóch przypadków samo-opętania.
Pierwszy przypadek to ten w którym policyjny śledczy nadużywał swojej pozycji do ranienia i
upokarzania.Z tego powodu przez kilka lat trzymał w sobie wyrzuty sumienia,a każde
myśli odnoszące się upokorzeń ofiar krążyły w atmosferze psychicznej,w aurze,czekając na chwilę,aby mentalnie się narzucić.Z jego okrutnym postępowaniem nie tylko przyciągał gniew wielu ludzi,ale
takze duchy o podłym zachowaniu
,które nic jak zwiększały jego zaburzenia psychiczne.
Wraz z nadejściem wieku starczego wyrzuty sumienia były tak wielkie,że utworzyły wielką ranę,w której sam się ukorzenił.
Nadszedł kryzys,który uderzył w ciało fizyczne,nie tylko ranił system nerwowy,ale także
wątrobę,która zmierzała do marskości.Zaproszony do zdiagnozowania sprawy instrukotr
Gubio wypowiedział się tymi słowami:
Ten przyjaciel sam siebie prześladuje ,dręczy się tym,co robił i tym kim był w przeszłości.
Jest w ciągłej dominacji złych obrazów ukrytych w swej zacisznej i ciemnej szafie,pod
pretekstem zachowania harmonii społecznej.Pamięć jest żywym i cudownym dyskiem.
Fotografuje obrazy naszych działań i zapamiętuje dźwięki tego,co mówimy i słyszymy...
Z pomocą własnej pamięci potrafimy się potępić lub uniewinnić
.(Enigma jest nasza)
Aby wyjść z takiej sytuacji ,jest tylko jedna mentalna modyfikacja,ta która kreuje zawsze
dobro -podkreślił instruktor
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 29 gru 2018, 17:13

AUTO OPĘTANIE II .

Historia opisująca przypadek odcieleśnionego pisarza.

Drugi przypadek to historia pisarza dręczonego przez własne negatywne i destrukcyjne kreacje
mentalne,które opisuje w swoich książkach.
Nie jest to duch wcielony,ale włączamy go tutaj,ponieważ jest to historia kogoś,kto
prześladuje samego siebie.I taka sytuacja można uważać za identyczną dla każdego wcielonego pisarza,który zachowuje się w ten sam sposób,tym bardziej bądąc w podeszłym wieku,gdzie jest się podatnym
na postrzeganie przez luki .Kiedy przebywający w świecie duchów pisarz
poprosił Andre Luiza o pomoc,wyznał,że nigdy nie interesował się życiem ,patrząc od poważnej
strony.Uprawiał złośliwy żart,a wraz z nim smakował zmysłowości,udostępniając swoje kreacje
młodzieży.Nie był nikim sławnym,pomimo to negatywnie wpłynął na wielu młodych ludzi, ciągnąc
ich w kierunku niebezpiecznego myślenia.
Po śmierci ciała przyszły po niego ofiary jego insynuacji oraz inne podmioty,które wydawały
mu rozkazy popełnienia niegodnych działań,które według zdrowego sumienia nie mógł zaakceptować.
Wtedy zrozumiał,że ataki te spowodowane są utrzymywaniem stosunków ze zorganziowanym
gangiem przewrotnych i żartobliwych duchów,które miały na niego wpływ od kiedy był jeszcze
w fizycznym ciele.
Skarżył się,że pewne dziwne formy dręczyły jego wewnętrzny świat jakby żyli oni jego własną
wyobraźnią.Wydawali sią jakby tylko autonomicznymi osobowościami,które widoczne są wyłącznie
dla jego oczu.Rozmawiali,gestykulowali,oskarżali śmiejąc się z jego sytuacji.
Były to żywe obrazy wszystkiego ,co jego myśli i jego ręka pisarska stworzyła,aby znieczulić
godność jego braci.Rzucali się na niego,szydzili,karząc jego moralność,jakby byli zbuntowanymi
dziećmi przeciwko ojcu -przestępcy.Z tego,co wyznał przeżył to jak mentalanie wyobcowany.
Postacie z jego pisarskiej ręki,powracają na drodze ideoplastii lub form myślowych,aby go dręczyć.
Jak widzimy proces ten może nastąpić w systemie świata duchowego lub podczas reinkarnacji.
W obu przypadkach tylko przy ekstremalnej modyfikacji mentalnej i trwałej intymnej reformie
każdego z protagonistów poprawią swoją pscyhopatologię.
Uczmy się z duchowymi dobrodziejami,że celowe zło jest uciążliwością dla duszy i modyfikacja
na mentalnej płaszczyźnie stworzeń nigdy nie może być narzucona,a wszystko musi być owocem
czasu,wysiłku i ewolucji.

Patrz część II,zwłaszcza ideoplastia i odruchy warunkowe.
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 30 gru 2018, 12:25

OSOBOWOŚĆ O STARYM SKRYSTALIZOWANYM ŚWIATOPOGLĄDZIE (POSTRZEGANIE MENTALNE)


Im bardziej pogłębiamy wiedzę o mediumiźmie i jego psychopatologi,jesteśmy bardziej
przekonani o naszej wielkiej ignorancji w stosunku do ludzkiego umysłu i jego psychiki.
Czym tak naprawdę jest nieświadomość?
Osobowość ludzka pośród ziemskich stworzeń jest bardziej nieznana niż Ocean Spokojny,powiedział lekarz Gotuzo do kolegi Andre Luiza.I jaką ma Pan rację-odrzekł !
W książce ,,W domenach mediumizmu,, mamy przypadek ,który ujawnia tą złożoność.
Duch Andre Luiz i Duch Hilario o zanurzeniu się w przeszłości otrzymali wyjaśnienia od przewodnika Aulusa.

Pani X i pojawiająca się osobowość.

Na jednej spirytystycznej sesji poświęconej wymianie
mediumicznej pozwolono uczestniczyć dwóm paniom i trzem dżentelmenom ,którzy otrzymali
pomoc.
Po zwykłym przebiegu sesji mediumicznej odbywającej się w centrum,jedna z chorych pań,które przyszły by otrzymać leczenie wpadła w konwulsywny płacz i zaczęła mówić o
ostrzu wbitym w jej ciało ,wykrzykując przeciwko mężczyźnie,który zrujnował jej przeznaczenie.
Problem polegał na tym,że na sesji nie było żadnego podmiotu komunikacyjnego.
Duchowy mentor Aulus wyjaśnił :W związku ze zbliżeniem się starego wroga ,który wciąż prześladuje kobietę z naszego planu, nasza koleżanka przeżywa ponowne bolesne doświadczenie,kóre przydarzyło się ,w jednym z miast Starego Świata, w ubiegłym wieku,przez ,co cierpi nieprzewidywalną melancholię.
Kontynuując,duchowy asystent dodał,że nasza siostra unieruchomiła wiele sił ze swojego emocjonalnego świata,przez omówione doświadczenie do tego stopnia,że tak duże skrystalizowanie mentalne doprowadziłoby do szoku biologicznego,trwając w stanie nie naruszonym ,tak jak by działo się to dziś.Pani utrwalając to wydarzenie w pamięci,głównie z powodu obecności starego kata,zjednoczonego z nią więzami miłości i nienawiści ,zachowywała się tak jakby była jeszcze w przeszłości i bała się zmartwychwstania.
I w tym właśnie momencie dało się poznać jej zmienną osobowość ,która nawiązywała do poprzedniego życia.W rzeczywistości to był ktoś,kto przyszedł komunikować się ze swoją przeszłością.W tym samym czasie pani scentralizowała wszystkie zasoby mnemoniczne w centrum nerwalgicznym,gdzie miało żródło skrystalizowanych myśli.
Duchowy dobroczyńca Andre Luiz przyznał,że pani znajduje się w prawdziwym procesie animicznym.
I dodał:Nasza koleżanka założyła ,że wcieliła się w inną osobowość,kiedy tylko eksterioryzuje swój świat...
W takim przypadku oświeceni spirytystyczni adoktrynatorzy muszą działać
w normalny sposób jakby naprawdę znajdowali się przed podmiotem komunikującym się.
Jeśli spojrzymy się patrząc przez pryzmat mistyfikacji ,spotkamy się z obrażliwym nastawieniem przed jej moralnym cierpieniem.
Duch Aulus podkreślił,że ta kobieta wciąż istnieje w niej.
Ta stara osobowóść z przeszłości nie została przyćmiona przez gęstą materię jak powinno to mieć miejsce.Dlatego należy uznać ją za osobę chorą duchowo ,jej torturowana świadomość musi być chroniona i wejść na pole intymnej odnowy,jest to jedyna solidna postawa dla jej ostatecznego wyzdrowienia.To zjawisko występuje częściej niż możemy sobie wyobrazić.
Iluż z żebrających na ulicach ludzi nie widzi się w kostiumach ubóstwa i niedostatku,
a wręcz przeciwnie widzą się w purpurowch kostiumach,w fioletowych szatach .którzy mieszkają w pałacach! Iluż z żebrających utrzymuje dumę potęrznych panów,którymi już byli!
Dodał duchowy przewodnik Aulus.
W książce ,,Mechanizmy mediumizmu,,Duch Andre Luiz zwraca uwagę na inny aspekt problemu:
Na odcieleśnione inteligencje o wielkiej mocy dominujące nad bezbronnymi ofiarami ,które zatrzymują je na nieokreślony czas -w niektórych rodzajach wspomnień,zgodnie z ich długami karmicznymi ,w których są uwięzieni.W takich przypadkach istnieje modalidad opętańcza przez ducha o której będziemy mieli okazję uczyć się w dalszej cześci,gdzie odcieleśnione istoty trzymają w uwięzieniu swe ofiary w skutkach hipnozy ,gdzieś w przeszłości poprzez pewien sposób wpływając na regresję pamięci.Wynika z tego,że w przypadku analizowanym w tym rozdziale,proces emersji przeszłości został zweryfikowany przez zjawisko auto-hipnozy.Istotny fakt,taki jak prosta obecność w otoczeniu bezcielesnego wroga lub wydarzeń ze wspólnego istnienia ,w których pamięta się dramtyczne okoliczności -już przeżyte,może wywołać odrodzenie poprzedniej osobowości,w oparciu o mechanizmy odruchów warunkowych.Wcześniej wymienieni żebracy, u których wciąż utrzymuje się duma potężnych panów,którymi byli we wcześniejszych egzystencjach to obraz oraz w pewnym stopniu większość z nas mieszkańców ziemi żyjących o wiele więcej w przeszłośći niż w terażniejszości ,według Duchowych instruktorów.W większym lub mniejszym stopniu powtarzamy odruchy warunkowe ustalone we wcześniejszych doświadczeniach,a dziś ponownie pojawiają się w psyche ,w formie silnych wspomnień,które mogą być usunięte w dowolnym momencie,bezpośrednio wpływając na nasze zachowania, stąd bardzo duże znaczenie ma uwuarunkowanie naszych myśli i działań zgodnie z zasadami Ewangelii Chrystusa.To uwarunkowanie wymaga zaangażowania każdego z nas tu i teraz.
Proponujemy zatem nowy auto egzamin warunkowych wrodzonych odruchów,ponieważ nie jestesmy ,, jedno kierunkową tabelą,,,nie przynosimy tylko instynktów zwierzęcych,typowych dla gatunku,kiedy wchodzimy do kołyski,ale ładujemy ogromny bagaż uwarunkowań z poprzednich żyć,w pole psychiki,które pojawia się w ,,dniu dzisiejszym,,wpływając bezpośrednio na nasze działania,szczególnie w okresie dorastania.
Tylko badanie odnoszące się do tego jednego tematu dałyby materiał dla kilku tomów,ze względu na jego naturalny obszar w ramach psychologii i edukacji,a przede wszystkim dlatego,że powinna opierać się na badaniu podświadomości zaproponowanego zgodnie z paradygmatem spirytystycznym i należycie zrozumianym przez specjalistów.
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 08 sty 2019, 22:31

PRZYPADEK CLAUDIO NOGUEIRA

To wydarzenie opisane było w książce ,,Seks i przeznaczenie,, psychografia Chico Xavier
Duch Andre Luiz.Felix i Andre Luiz przybyli do przestronnego apartamentu Flamengo w Rio de
Janeiro,odwiedzając rezydencje Claudio Nogueira.W progu domu duchowi dobroczyńcy
zaskoczyli dwóch bezcielesnych mężczyzn,debatujących na temat wampiryzmu.Żaden z dwóch
nie zauważyli obecności przyjaznych Duchów,którzy mogli by im przeszkodzić.Obecność tych duchów
wskazywało na brak ochrony w tym domu,ryzyka na zagrożenia na które wystawieni byli mieszkańcy tego cementowego gniazda,zawieszonego w ogromnym budynku.
W głównym pokoju,wyciągnięty na sofie Claudio z uwagą czytał popołudniową gazetę.
W środku pokoju w delikatnej ozdobie kontrastowała karafka whisky,kiełkująca emanacjami alkoholowymi,które łączyły się z oddechem właściciela domu.
Claudio Nogueira,dojrzały mężczyzna w wieku 45 lat,walczący z upływającym czasem,miał
zadbaną twarz,schludnie ułożone włosy,wypolerowane paznokcie ,ubrany był w nienaganną piżamę.
Przeglądał gazetę,jak gdyby szukał złośliwych wiadomości, pomiędzy
palcami trzymał dymiącego papierosa.Obok stała popielniczka ,która była pełna,co jednoznacznie oznaczało nadużywanie nikotyny.Nagle pojawiło się dwóch bezcielesnych nieszczęśliwców ,którzy
wcześniej dyskutowało przy wejściu.
Jeden z nich dotknął jego ramiona i krzyknął:
-Pić,mój drogi,chcę się napić!
Pogardliwy głos zaatakował zmysłową wrażliwość Andre Luiza.Claudio chociaż nie potrafił
odebrać połączenia przez fizyczne zmysły,przeniósł akustykę nastrojonego umysłu z wnoszącym
prośbę duchem,który swą hipnotyzującą postawą powtarzał pragnienie,co przerodziło się
w prawdziwe zamówienie.Wynik był natychmiastowy.Claudio w jednej chwili ,bez wyjaśnień oderwał się od politycznego artykułu,którym był zainteresowany.
Pić,pić!... pragnienie alkoholu przetransformowało się w pomysł,który zyskał formę.
Stan błony śluzowej przysadki pogorszył się zaimpregnowany zapachem w powietrzu.
Bezcielesny partner delikatnie ujął jego gardło,przez ,co Claudio poczuł ucisk,a nieokreślona
suchość zwężała ku krtań,czuł ,że potrzebuje się uspokoić.
Sprytyny przyjaciel wyczuł jego milczącą zgodę i podszedł do niego.
Na początku lekkie pieszczoty ,następnie obejmujący uścisk i wreszcie głęboki uścisk,wzajemnie
wiążący.Prawdziwy przeszczep fluidyczny.Claudio w pewnym stopniu wchłonął bezcielesnego
partnera ,wraz z jego butem,który pasował do stopy.
Obaj połączyli się jakby ostatecznie zamieszkiwali w jednym ciele.Identyczna wysokość,objętość,
zsynchronizowane ruchy,identyfikacja pozytywna.Podnieśli się w tym samym czasie i
całkowicie zintegrowani ze sobą odwrócili się chwytając delikatny kielich.
Andre Luiz nie mógł określić komu przypisać początkowy impuls gestu,czy to Claudio,
który pozwolił na opanowanie,czy ducha opętańczego ,który to zaproponował.
Łyk przetaczał się przez gardło,które okryte było pojedyńczym dualizmem.
Obaj narkomani upajali się w przyjemności.Para rozłączyła się i Claudio bez obciążenia
był gotowy usiąść,kiedy drugi z kolegów,który obserwował ich z dystansu zaprostestował:
Także ja chcę!Absolutnie pasywny na wezwanie drugiego ducha,nieświadomie
zrekonstruował wrażenie nienasyconego pragnienia.To wystarczyło ,aby uśmiechnięty wampir,
podporządkował sobie Claudio,powtarzając to ,co działo się pare chwil wcześniej.
Wcielony i bezcielesny połaczyli się w jedno.
Dwie świadome istoty,połączyły się w doskonały system wzajaemnego wynagrodzenia.
Andre Luiz zaobserwował mentalną pozycję Claudio ,która wykazywała,że był wolny.
Nie doświadczał żadnych tortur,aby się poddać.Zamieszkiwał z nim jeszcze ktoś inny ,akceptujący
jego adres,poddając się własnym rozważaniom.Nie chodziło o symbiozę,w której wyróżnił się
jako ofiara.To było naturalne partnerstwo.Felix wyjaśnił,że nie jest to przrażające opętanie
,jak mogłoby się wydawać.I rozważył:
Claudio cieszy się doskonałym fizycznym zdrowiem.Klarownością umysłu,bezpiecznym rozumowaniem.
Jest inteligentny,dojrzały z doświadczeniem.Nie ma wad cielesnych,które kwalifikowały by się
pod specjalną opiekę.On wie czego chce,materialnie posiada ,czego zapragnie.Ma takie życie,
jakiego szukał.To naturalne,że jest pod wpływem duchów,które sam na siebie ściąga.
Ma dużą swobodę i cenne zasoby rozeznania i nauczania,aby przyłączyć się do misjonarzy dobra,
którzy działają wśród ludzi,doprowadzając ich do doskonałości i szczęścia.
Jeśli dla koalicji własnego domu wybiera takich towarzyszy jak widzieliśmy ,to jego sprawa.

Felix wykluczył możliwość ,,wyrzucenia,, opętujących kolegów Claudio,głównie ze względu na to ,że właściciel domu miał ich jako drogich przyjaciół.Istnieje potrzeba rozważenia,czy podmioty
opętujące są partnerami z dzisiaj ,czy może z przeszłości.
Pomoc w oddzieleniu przyjaciół z udziałem przemocy byłaby całkowicie niewskazana,zwłaszcza,przy przyzwoleniu na taką wspólnotę.Odpowiedzialność jest wprost proporcjonalna do wielkości wiedzy odpowiedział
Felix.Ludzka sprawiedliwość wpływa na działanie kogoś,kiedy ten ktoś wpływa na równowagę
i bezpieczeństwo innych,pozostawiając każdemu prawo do działania jak uważa to za stosowne.
Czy Prawa duchowe mogłyby działać inaczej ,bez poszanowania wolnej woli,czyli wolności
wobec towarzystwa,którymi chcemy się cieszyć?Wiele razy duchowi dobroczyńcy promują
przejściowe dolegliwości i przeszkody,aby zwrócić uwagę wcielonego,co do zwodniczej ścieżki
którą wybrał.Są to przyzwolenia bardzo ograniczone,które są ostrzeżeniami od tych,którzy
nas kochają,jedynie ,kiedy zasługują na tą wyjątkową ochronę.
Później Claudio splątany z jednym ze swoich ,,partnerów,,będzie próbował przezwyciężyć
obronę moralną młodej Marity,córki,którą adoptował.
Duch Andre Luiz ten współudział opisuje w następujący sposób:
Czasownik ,,spląta się,, w ludzkim języku będzie najbardziej odpowiednie do definicji tego
zajścia przez podporządkowanie,które się nam zaprezentowało egzaminując
te rozważenia ,ile dokładnie nie wyraża całego procesu splątania fluidycznego,w którym się
namagnesują.I potwierdzimy to podporzadkowanie,ponieważ rzeczywiście jeden
żarliwie aspirował nieuczciwymi celami wobec drugiego,uzupełniając się euforycznie,co
w podziale daje nam równe raty.
Jak miało to miejsce w momencie ,kiedy pili razem,sprawiali wrażenie dwóch istot w jednym ciele.
Po wejściu do pokoju Marity,Claudio i partner,w ten sam sposób zafascynowali się nieszczęśliwym pożądaniem, razem tworząc przebigłą bestię.
Tą chwilę Andre Luiz opisuje:
Mediumiczne wejście w ciało w sposób spontaniczny i świadomy,zrealizowany w zdziczały sposób.
Fenomen wspólnoty dwóch inteligencji-jedna z nich wcielona,druga bezcielesna,przedstawia
się w spontaniczny sposób,jak dziki huragan na morzu,które wciąż wyrażają niekontrolowane
siły natury ziemskiej...
Jak wyjaśnia duchowy dobroczyńca,cała scena wydarzyła się na
płaszczyźnie mentalnej,w ciszy,tak,aby młoda kobieta nie mogła tego zauważyć.
Nie będę się wdawał w tą niezwykłą książkę jaką jest ,,Seks i przeznaczenie,, zasługuje na to by
być przedstawiana w kinach i dostosowana do serialu telewixyjnego.To niezwyły wkład Duchów Wyższych,aby waloryzwoać zużycie energii i jako pieśń zwycięstwa uniwersalnej miłości.
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Re: Opętanie i maski opętań-Marlene Nobre

Postautor: Pablo diaz » 09 sty 2019, 23:51

PARTNERZY OD NAWYKÓW

W książce ,,Domeny mediumizmu,,Duchowi asystenci Aulus,Andre Luiz i Hilario , nocą obserwowali dom,gdzie spotykali się pijący i palący weteranie.
Negatywne emanacje nasycające środowisko wywoływały duży dyskomfort u trzech duchowych
obserwatorów.Razem z weteranami w smutnej figurze oczekiwały odcieleśnione duchy.
Niektórzy z nich absorbowali jeszcze ciepłe kłęby dymu wyrzucone w powietrze,znajdując
w tym radość i przyjemność.Inni aspirowali do oddechu alkoholików.Duchowy dobroczyńca
Duch Aulus wyjaśnił ,że bezcieleśni,którzy trzymają się delirium ziemskiego doświadczenia
mogą tymczasowo zamieszkać z ziemskimi przyjaciółmi dla nieprzyjemnych
zwyczajów,które nimi dominują.Ci bezcieleśni przyjaciele swoje umysły usytuowali w najniższych
apetytach świata ,żywiąc się w pewien sposób emocjami,które stawiają ich na pewien sposób
w pobliżu zwierząt.
Na Ziemi preferują kult niegodnych satysfakcji.Jak każda dusza od życia
otrzymuje to w czym znajduje zainteresowania,więc przychodzą w miejsca,w których mogą pielęgnować
złudzenia,które są im właściwe.Boją się prawdy są jak sowa,która ucieka od światła.
W jaki sposób te dusze zostaną przemienione?
Dobroczyńca Aulus odpowiedział,że w nieskończonym wszechświecie istnieją tysiące procesów
dostosowawczych zaprojektowanych przez Pana,nazywają się : cierpienie,rozczarowanie,zmęczenie,nuda,więzienie...

Jak mogłoby wyglądać więzienie regeneracyjne,zapytał Hilario?
Duchowy dobroczyńca Aulus wyjaśnił:Istnieją bolesne reinkarnacje,które są ogromną ekspiacyjną
walką dla duchów uzależnionych od używek.Mamy na przykład mongolizm,wodogłowie,paraliż,
ślepotę,padaczkę wtórną,idiotyzm,zdeformowane ciało od urodzenia i wiele innych zasobów,
które choć są niepokojące to są konieczne,ponieważ działają na korzyść niewyważonego
umysłu od kołyski po etap niemowlęcy.Najczęściej są to procesy leczenia o dobrych wynikach,
zważywszy na charakter prób przymusowych...
Aulus podkreślił,że jest możliwość,aby te duchy odzyskały mentalną odnowę,która przyczyniiłaby się do konsekwentnego ulepszenia,ale do tego potrzebowałyby heroicznego wysiłku.
Obserwując pijących,których szklanki cieszyły także niewidzialnych partnerów,Hilario zadał pytanie:
Wczoraj odwiedziliśmy miejsce w którym cierpiące odcieleśnione duchy działały na rzecz
potrzebujących pomocy braci,przy tym nieco studiowaliśmy o mediumiźmie...
Tutaj widzieliśmy zagubione istoty w używkach,które są spokrewnione , w doskonałej
komunii ,aby poddawać się niższym siłom...
Czy tutaj i tam ,poprawnym będzie zidentyfikowanie mediumizmu w pełnym działaniu?
Duch Aulus potwierdził:Bez wątpienia,zasoby psychiczne na różnym stopniu rozwoju są
czymś swoistym dla wszystkich,tak jak środek lokomocji lub zdolność oddychania,tworząc
siły,w których duch wcielony lub odcieleśniony może użyć je do celów dobrych lub
złych.Bycie medium nie oznacza,że dusza jest uprzywilejowana za dokonania i podboje.
W wielu przypadkach mediumizmem obdarowuje się osoby zdominowane i podporządkowane
przez jednostki ponure,złoczyńców z którymi są bardzo blisko,służąc skandalom i zakłóceniom
zamiast współgrać z propagowaniem dobra.

I dodał:Z tego powodu mediumizm to nie tylko skonkretyzowanie usług do których zostaliśmy
wezwani.Potrzebujemy doktryny spirytystycznej,czystego chrześcijaństwa po to by kontrolować
enrgię mediumizmu i zorganizować ją na korzyść duchowej doskonałości poprzez religijną
wiarę,tak jak kontrolujemy elektryczność dla ludzkiej wygody.
W książce ,,W Wielkim Świecie,, Calderaro wyjaśnia dlaczego alkoholicy- weteranie mają
dziwne wizje kobry,nietoperzy i innych zwierząt.
W jednym z przypadków w którym asystował wcielonemu duchowi pod wpływem alkoholu,utrzymującego się
częściowo w oderwaniu od ciała fizycznego,posiadał większą sposobność,aby
indetyfikować się z czwórką istot,które go wampiryzowały.Przez umysł tych istot przewijały
się straszne wizje poza grobowe,które przemierzali jako alkoholicy.

Studiując temat sił istot uzależnionych jako formy pasujące do partnerstwa z Claudio,które
go wampiryzowały,przypomina nam fragment ,który pojawia się w kolejnej bardzo ważnej książce
z serii ,,Wyzwolenie,,.W książce znajdują się wskazówki duchowego instruktora Gubio ,co
do sposobu oddziaływania duchów niższych.
Wcielony duch cierpi wpływ duchów niższych poprzez regiony seksualne i żołądka.
Natomiast wyższe bodźce pochodzące od dusz sublimowanych przez serce i mózg.

Oprócz tych ważnych informacji chcielibyśmy podkreślić,że narkomani nie powinni być leczeni
głównie patrząc pod kątem opętanych.Jedną z walk pracowników służby zdrowia,którzy działają
w tym obszarze ,jest uświadomienie uzależnionego od narkotyków lub alkoholu ,w którym należy podjąć program detoksykacji oraz psychoterapię,program dziesięciu kroków oraz inne indywidualnie wskazane do każdego przypadku.Oczywistym jest,że traktowanie duchowe na etapie leczenia jest potrzebne
,aby zainteresowany poznał swoje potrzeby zmian i nie odrzucił odpowiedzialności,przypisując
swoje dolegliwości wpływowi duchom bezcielesnym.
Chociaż rozpoznajemy różne stopnie uczestnictwa,wraz z badaniem dzieła Andre Luiza
rozważamy,że Duch wcielonego odgrywa dominującą rolę na rodzaj wpływu duchów jakie będą z nim w jego życiu.W tych przypadkach istnieje wspólnota negatywnych sił i jak powiedzieliśmy na początku jest bardzo trudnym określić linię podziału pomiędzy opętaniem animicznym ,a duchowym.
Sercem Ewangelii jest miłość,a duchem spirytyzmu miłosierdzie.
Awatar użytkownika
Pablo diaz
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 1382
Rejestracja: 09 kwie 2012, 11:20
Lokalizacja: kołobrzeg

Następna

Wróć do Literatura spirytystyczna

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość