Strona 3 z 3

Re: Czy zwierzęta mają wyższe uczucia?

Post: 09 paź 2019, 17:44
autor: danut
Ryszard pisze:Jakże niewielu ludzi ma wyższe uczucia ...


Zgadza się , a popatrzmy jak uważają spirytyści "Księgo Duchów" A.Kardec :
" Możnaby przeto powiedzieć, co byłoby snadź najlepiej: dusza życiowa (witalna) —
która odpowiadałaby zasadzie życia materjalnego, dusza intelektualna pojęciu inteligencji, a dusza spirytystyczna
pojęciu naszej samodzielnej istności po śmierci. Jak z tego wynika,
chodzi tu tylko o słowo, ale jest to rzecz nader ważna, abyśmy się
zrozumieli. Według tego byłaby dusza życiowa (witalna)
wspólna wszystkim tworom organicznym, roślinom, zwierzętom
i ludziom; dusza intelektualna należałaby do świata zwierzęcego i ludzi, a dusza spirytystyczna byłaby właściwa
tylko człowiekowi."

Znowu, czy spirytyzm ma rację, czy wymyślił sobie tylko taki dogmat ?
Zwierzęta "widzą" duchy. Zwierzęta mają wyższe uczucia, zwierzęta mają przeczucia nawet lepiej wykształtowane niż człowiek, wobec tego zauważam, że jeśli chodzi o duchowość to w niczym się one od nas nie różnią. Obserwowano miłość wśród zwierząt, szczególnie tę matczyną, tęsknotę, pomoc wzajemną, ratowanie jednych zwierząt przez drugie. Postępują bardziej instynktownie od człowieka, ich możliwości rozumowe są mniejsze, ale nie są pozbawione duszy. A życie po śmierci - widziano w tym drugim świecie zwierzęta, bo bez nich i bez przyrody nawet żaden inny świat nie istnieje.

Re: Czy zwierzęta mają wyższe uczucia?

Post: 11 paź 2019, 08:02
autor: tadyszka