Strona 1 z 1

Wiadomość dla matek od Dońa Modesta Maria Modesto Cravo

Post: 30 maja 2015, 11:18
autor: Pablo diaz
Witajcie drodzy :)
Miało być na dzień matki, niestety za dużo pracy i nie zdążyłem na czas :oops:


Wiadomość dla matek od Dońa Modesta
Maria Modesto Cravo

Drogie matki niech Jezus będzie z nami.
Rozumiem jaki to ból w sercu matki,kiedy musi ona oddać dziecko Bogu.W zbliżający się na Ziemi dzień matki,przychodzę przynieść wam wiadomość pełną miłości i nadzieii,wam którzy zostaliście wezwani,aby dostarczyć swoje dzieci w ramiona śmierci. Żadne z waszych dzieci nawet te ,które przychodzą tutaj przez swoją nieostrożność i nadużycia zostają bez pomocy
i ochrony.Wiedzcie,że w świecie duchowym nie istnieją domy dla sierot.Ci którzy ulegli złu
i dezorientacji także znajdują pomoc u duchów ,którzy otwierają swe ręce pełne miłości
i ulgi.Wszystkie dzieci adoptowane są przez miłość rodzin duchowych .Tu w świecie duchowym w dniach poprzedzających dzień matki,dzieci w szkołach-szpitalach nadzieii wykonują pracę adoracyjną dla mam, które przebywają jeszcze na planie fizycznym.Ci,którzy nie mogli odwiedzic swoich matek piszą listy tęsknoty,które czytane są publicznie i komentowane przez posłańców dobra,Posłańcy ci pracują dla sojuszu kochających się serc,tak aby one nigdy nie wygasły ,oraz aby mogły być napędzane wdzięcznością i radością.Kiedy wasze dzieci z różnych powodów nie mogą was odwiedzić,to wy jesteście zaprowadzani podczas snu waszym duchem do szkół szpitali nadzeii ,po to ,aby wasza tęsknota stłumiła się na tak uczuciowym i tkliwym spotkaniu.Przy takim spotkaniu czytacie wiersze pełne miłości i ciepła napisane przez waszych potomków.
W listach w których piszą dzieci nakierowywani są ,aby mówić o miłości i szlachetnych uczuciach do swoich matek.Strony wypełnione są wzruszającymi słowami ,które wzmacniają wolę życia, służą jako terapia wsparcia,oraz motywacja do kontynuacji podróży przez życie wieczne.Wiem ,że wiele matek chciałyby otrzymać chociaż jeden taki list z wiadomościami od swych dzieci ,
w których odnalazłyby ulgę wiedząc ,że mają się dobrze,ale czemu nie zrobić na odwrót?
Oni również pragną czytać wasze słowa ,a otrzymując od was wiadomości dodałoby im to większej wartości i chęci do życia.
Oni również tęsknią za wami i nie przestają was kochać...
Dla tych matek ,które chętne są do takiej inicjatywy,będę przewodnikiem jak postępować.
Napisz krótki tekst ,przemawiając do swoich kochanych dzieci:
jak się czujecie tu na Ziemi,jak myślicie i martwicie się o nich ,nadmienicie
że miłość i tęsknota to dar miłości ,napiszcie ,że odległość jaka was dzieli jest zaproszeniem do życia,które wzbogaci wasze drogi.
Połóż otwarty list na dzień przed dniem matki obok zdjęcia swego dziecka ,pomyśl o Marii najświętszej matce nas wszystkich i pomódl się dziękując za wiarę w życie po śmierci.Modląc się zwizualizuj ,jak dostarczasz korespondencje do swojego ukochanego syna.Twój list zostanie dostarczony ,a ból rozstania się oddali.
Upamiętniaj dzień matki mając pewność ,że życie toczy się dalej , że śmierć nie rozdziela miłości,bo nie jest w stanie usunąć radości ,u tych ,u których miłość jest wieczna.
Ja Maria Modesto Cravo jako matka i wielbicielka dobra usłyszę waszą modlitwę w hołdzie matek,modlitwę ,która jest na cześć światła i nadzieii,która powinna królować pośród nas.

Niech Jezus darzy was inspiracją i przyjmuje was do siebie!...

Wiadomość psychograficzna otrzymana przez medium Wanderley Oliveira rankiem 3 maja 2014 w Bello Horizonte.

Re: Wiadomość dla matek od Dońa Modesta Maria Modesto Cravo

Post: 30 maja 2015, 11:30
autor: atalia
Jako matka po bolesnej stracie, dziękuję za te piękną wiadomość, Pablo. :)